Alergologie a klinická imunologie - MUDr.Hana Cimrová
IMUNO - AL s.r.o.

Před první návštěvou

  • Ordinace je na objednání – volejte tel. 548 525 420, sestra s vámi domluví termín návštěvy
  • K prvnímu vyšetření si přineste doporučení praktického nebo odborného lékaře.
  • Vezměte s sebou výsledky všech již provedených vyšetření
  • Před vyšetřením kožními testy je třeba týden nepodávat antihistaminika (např. Aerius, Xyzal, Claritine, Zyrtec atp.) – o možnosti vysazení se poraďte se svým praktickým lékařem
  • Před odběry krve je třeba nemléčná a netučná snídaně, hojně tekutin
  • Před vyšetřením expirovaného oxidu dusného je třeba minimálně 12 hodin nekouřit

  • Dle nového zákona o zdravotních službách je při každém vyšetření nezletilé osoby nutný doprovod zákonného zástupce, v případě jeho nepřítomnosti je nutný písemný souhlas pro jinou zletilou osobu „Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách“

  • Dle nového zákona o zdravotních službách vyžadujeme pro alergenovou imunoterapii a aplikaci gamaglobulinu „Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb“ obou zákonných zástupců i pacienta staršího 14ti let

  • Ošetřujeme děti včetně kojenců, dospělé pacienty pouze po domluvě