Alergologie a klinická imunologie - MUDr.Hana Cimrová
IMUNO - AL s.r.o.

Dokumenty ke stažení

Dle nového zákona o zdravotních službách je při každém vyšetření nezletilé osoby nutný doprovod zákonného zástupce, v případě jeho nepřítomnosti je nutný písemný souhlas pro jinou zletilou osobu - ke stažení zde:
„Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách“

Dle nového zákona o zdravotních službách vyžadujeme pro alergenovou imunoterapii a aplikaci gamaglobulinu informovaný souhlas obou zákonných zástupců i pacienta staršího 14ti let s poskytnutím zdravotních služeb - ke stažení zde
„Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb“